Search
Close this search box.

مدرسه هوشمند، مزایای هوشمند سازی مدارس

مدرسه هوشمند

یکی از راه‌های تحول در نظام آموزش و پرورش، هوشمند سازی مدارس می‌باشد. با به‌روز کردن مدارس به تجهیزات هوشمند سازی، استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی و اهمیت دادن به توانایی‌های دانش‌آموزان می‌توان در این مسیر گام برداشت. مدرسه هوشمند تاثیرات بسزایی در فرایند یادگیری دانش‌آموزان دارد و باعث بهبود و ارتقا آموزش، مدیریت، امنیت […]