Search
Close this search box.

خانه هوشمند – مزایا و امکانات هوشمند سازی خانه

خانه هوشمند

صنعت ساختمان ‌سازی روز به روز در حال پیشرفت می‌باشد و نوآوری‌های مختلفی با هدف ایجاد فضایی بهتر برای زندگی، در این زمینه صورت می‌گیرد. یکی از این نوآوری‌ها ظهور سیستم هوشمند سازی ساختمان و خانه می‌باشد. امکانات خانه هوشمند و سیستم هوشمند سازی ساختمان برای ساکنین رفاه و امنیت بیشتری را فراهم می‌آورد. در […]

انواع پروتکل هوشمند سازی ساختمان

پروتکل هوشمند سازی

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان را می‌توان یکی از بهترین ایده‌ها و تکنولوژی‌های عصر حاضر عنوان کرد که هم باعث مصرف بهینه انرژی و بازدهی بالای تجهیزات مورد استفاده در ساختمان می‌شود و هم میزان رفاه و آسایش ساکنین را ارتقاء می‌بخشد. برای استفاده از سیستم هوشمند سازی باید از روش‌ها و پروتکل‌هایی بهره برد تا […]

هوشمند سازی ساختمان

هوشمند سازی ساختمان

ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که پیوسته درحال پیشرفت در زمینه‌های مختلف و ظهور فناوری‌های جدید است. یکی از تکنولوژی‌های جدید و بسیار کاربردی در حوزه ارتباطات، سیستم هوشمند سازی ساختمان / Building Intelligence می‌‍‌باشد. صنعت ساختمان سازی صنعتی است که همیشه در حال پیشرفت بوده و یکی از مسائلی که در پیشرفت خانه‌ها و ساختمان‌های […]