Search
Close this search box.

نورپردازی هوشمند نمای ساختمان

ساختمان‌ها همان‌قدر که در طول روز خوب دیده می‌شوند نیاز دارند که در شب هم همان‌قدر زیبا به نظر آیند. وظیفه زیبایی و معرفی ساختمان در شب را نورپردازی بر عهده دارد. سیستم هوشمند سازی ساختمان شامل بخش‌های مختلفی می‌شود که یکی از این بخش‌ها مربوط به نورپردازی هوشمند نمای ساختمان در شب می‌باشد. سیستم‌‌های […]