Search
Close this search box.

سیستم مدیریت ساختمان (BMS)

سیستم مدیریت ساختمان

صنعت ساختمان سازی روز به روز در حال پیشرفت می‌باشد و نوآوری‌‎های مختلفی با هدف ایجاد فضایی بهتر برای زندگی، در این زمینه صورت می گیرد. سیستم مدیریت ساختمان / Building management system یکی از مسائلی می‌باشد که با ظهور خود در پیشرفت خانه‌ها و ساختمان‌های مختلف تاثیر بسزایی داشته است. با توجه به این که […]