Search
Close this search box.

آپشن های سیستم هوشمند در  پروژه‌ی آقای شرافت

  • دارای سیستم روشنایی هوشمند
  • دارای کلید های لمسی هوشمند با امکان اجرای انواع سناریو
  • دارای کلید های لمسی ساده ( جایگزین کلید مکانیکی قدیمی )