نرم افزارهای ما

نرم افزارهای ما

اپلیکیشن MCMC

این اپلیکیشن جهت مدیریت محصول mcms ما طراحی شده است. توسط این اپلیکیشن این امکان را خواهید داشت تنها با فشردن یک کلید اقدام به فعال یا غیر فعال کردن آپشن های محصول mcms کنید. جهت مشاهده ادامه مطلب بر روی تصویرکلیک کنید.
نرم افزارهای ما

اپلیکیشن ROYAL WIFI

این اپلیکیشن جهت مدیریت محصول Royal شرکت ما طراحی شده است. توسط این اپلیکیشن این امکان را خواهید داشت که تنها با فشردن یک کلید اقدام به فعال یا غیر فعال کردن آپشن های محصول Royal کنید. جهت مشاهده ادامه مطلب بر روی تصویر کلیک کنید.